Obchodní podmínky

Poslední aktualizace: květen 4, 2020

Vítejte na webu Lottery.com („Společnost“, „my“ nebo „nás“). Následující smluvní podmínky použití, spolu s dokumenty, které výslovně obsahují jako odkaz (společně, tyto „Podmínky používání“), řídí vás a všechny subjekty, které zastupujete (společně „vy“ nebo „vaše“), s respektování přístupu a používání www.lottery.com včetně veškerého obsahu (jak je definován v těchto podmínkách smlouvy o poskytování služeb), technologie, procesů, materiálů, funkčnosti a služeb navržených, nabízených nebo uváděných na trh společností v rámci nebo prostřednictvím Lottery.com a na takových dalších názvech domén používaných k identifikaci webových stránek, na kterých může Společnost nabízet Služby (dále jen „Služba“), ať už jako host nebo jako registrovaný uživatel.

DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TÉTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ, POKUD JE TŘEBA OVLIVNIT VAŠE PRÁVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI. LOTTERY.COM NENÍ PŘEDPOKLÁDANÁ S JINOU STÁTNÍ LOTTERY NEBO VLÁDNÍ AGENTUROU. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMI PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, PROSÍM NEVSTUPUJTE ani NEPOUŽÍVEJTE SLUŽBY.

 1. Souhlas s podmínkami použití

Přístupem ke Službě, vytvořením účtu prostřednictvím Služby (dále jen „Účet“), stažením aplikace Lottery.com nebo kliknutím na přijetí nebo souhlas s těmito Podmínkami použití, jakmile vám bude tato možnost k dispozici, tímto (i) berete na vědomí, že jste si přečetli a souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito Podmínkami používání a budete dodržovat a (ii) prohlašujete a zaručujete, že máte nárok na přístup ke Službě a že jste oprávněni a schopni přijmout tyto Smluvní podmínky. Pokud si nepřejete být vázáni těmito podmínkami používání, nesmíte přistupovat ke Službě ani ji používat. Odmítnutím akceptovat tyto podmínky použití nebudete moci vytvořit účet nebo získat přístup nebo používat službu.

 1. Obecná pravidla, zásady a postupy

2.1. Způsobilost

Abyste byli oprávněni vytvořit účet a stát se registrovaným uživatelem služby, musíte v době registrace (i) být nejméně osmnáct (18) let nebo věk většiny ve vaší jurisdikci bydliště, podle toho, co je větší, (ii) nesmí být osobou, které je zakázáno účastnit se Služby podle právních předpisů kterékoli jurisdikce nebo Spojených států amerických, a (iv) za všech okolností dodržovat tyto Podmínky použití.

Pokud pobýváte v jurisdikci, která vyžaduje, abyste se účastnili loterijních činností (jak je definována v části 18), abyste byli starší 18 let (4.1), musíte dodržovat zákony této jurisdikce, abyste mohli službu využívat. Pokud nesplníte všechny tyto požadavky, nesmíte přistupovat ke Službě ani jej používat. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli ověřit váš věk, identitu a způsobilost. Jakékoli selhání spolupráce se společností v tomto ohledu může mít za následek pozastavení nebo ukončení vašeho účtu.

Zaměstnanci, vedoucí pracovníci, ředitelé, členové, manažeři, investoři, agenti a zástupci společnosti a jejích mateřských společností, dceřiných společností, přidružených společností a přímých dodavatelů technologií, poskytovatelů obsahu, dodavatelů komponent (hardwaru i softwaru) přímo vztahující se ke Službě a každá z jejich nejbližších rodin (definovaných jako rodiče, manžel / manželka, partner a děti) a jakákoli osoba s bydlištěm ve stejné domácnosti nejsou oprávněni užívat Službu. Tyto osoby však mohou přistupovat ke Službě a čas od času tak učiní za účelem testování Služby, mimo jiné včetně vyhodnocení uživatelských zkušeností a dalších přiměřených a spravedlivých použití podle výhradního uvážení Společnosti.

Přístupem ke službě nebo jejím používáním prohlašujete a zaručujete, že máte právo, oprávnění a kapacitu uzavřít tuto smlouvu, dodržovat všechny tyto podmínky použití a že vám není zakázán přístup ani používání služby. . Společnost neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, implicitní ani explicitní, pokud jde o vaše zákonné právo na přístup ke Službě nebo na její používání a žádná osoba, která je spojena se společností nebo si žádá o přidružení, nebude mít pravomoc učinit taková prohlášení nebo záruky. Nemáme v úmyslu používat Službu osobami přítomnými v jurisdikcích, v nichž může být účast zakázána nebo omezena. Souhlasíte s tím, že dostupnost Služby nepředstavuje nabídku, nabádání nebo pozvání Společnosti k používání Služby v jakékoli jurisdikci, ve které jsou takové činnosti zakázány nebo omezeny. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout přístup ke Službě komukoli na základě vlastního uvážení.

2.2. Dodržování

Při používání služby budete dodržovat všechny podmínky této smlouvy a všechny příslušné zákony, předpisy a pravidla. Uživatel musí být starší 18 let, aby se mohl účastnit Služby. Tato pravidla a zásady jsou platné, pouze pokud jsou legální. Jste zodpovědní za to, že používání služby ve vaší místní jurisdikci je legální. Společnost si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet, pokud je chování Lottery.com považováno za nepřijatelné. Společnost si vyhrazuje právo pozastavit uživatelský účet, pokud jsou informace o profilu uživatele nesprávné a / nebo porušují některou z těchto Podmínek používání a / nebo porušují jakékoli regulační a / nebo zákonné předpisy. V případě jakýchkoli výher vygenerovaných z účtu, který není v přísném souladu s těmito Podmínkami používání, mohou být práva na uvedené výhry ohrožena.

Vždy jste zodpovědní za to, že informace o vašem uživatelském profilu jsou aktuální a přesné.

2.3. Oznámení o změnách nebo změnách

Společnost může Službu kdykoli upravit bez předchozího upozornění. Společnost a její obsah, včetně, bez omezení, informací, grafiky, produktů, funkcí, funkcí, služeb a odkazů (společně „Obsah“), mohou být změněny, odstraněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. Lottery.com může kdykoli bez předchozího upozornění přerušit, pozastavit nebo změnit Službu a Společnost může kdykoli z jakéhokoli důvodu na základě vlastního uvážení blokovat, ukončit nebo pozastavit váš přístup ke Službě, a to i v případě, že přístup bude nadále povolen ostatní.

2.4. Vstupenky

Vstupenky budou zabezpečeny společností a nebudou distribuovány. Lístky na losování musí být zakoupeny v době uzávěrky nákupu lístků před příslušným losováním. Společnost se snaží vyvinout veškeré přiměřené úsilí k získání vstupenek na uspokojení požadavků každého registrovaného uživatele. Pokud však nelze vstupenky zakoupit z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně doby uzavření vstupenky, silného počasí, výpadků proudu nebo jiného vydání mimo přímou kontrolu společnosti, společnost zakoupí vstupenky na další dostupný výkres a informujte postiženého registrovaného uživatele, že jeho lístky nebyly pro příslušný výkres získány.

Lístky budou zpracovány a zaúčtovány, což uživatelům umožní zobrazit jejich čísla vstupenek online. Čísla pro každou jízdenku budou také zveřejněna ve službě, aby si ji mohli zobrazit uživatelé skupiny. Společnost zaznamená výherní čísla pro odpovídající loterijní kresby. V případě, že je uživateli zaslána nesprávná informace, nemá uživatel na základě obdržení těchto informací nárok na žádný nárok. Souhlasíte s tím, že budete společnosti okamžitě informovat po obdržení chybných informací a tímto se vzdáváte jakéhokoli nároku vůči společnosti na přijetí takových chybných informací.

Loterie mohou být prodávány pouze autorizovanými loterními agenty / maloobchodníky a nelze je prodávat přes státní linky. Loterie si kupuje osobně Lottery.com nebo jeden z jejích zástupců od autorizovaného loterijního agenta / prodejce v každém příslušném státě, který nabízíme. Státu, ve kterém jsou výhry vyhrány, může být přidělena totožnost vítěze. Lottery.com neobdrží podíl na žádném jednotlivém lístku nebo vstupenkách, které vlastní uživatel, ani na jakýkoli lotto účet vytvořený ve Službě. Veškeré nákupy jsou neplatné, pokud to zákon zakazuje.

2.5. Výplaty a zákonné srážky

V případech, kdy to zákon vyžaduje, bude společnost podrobovat výplatu všech výher zákonným srážkám nebo srážkám.

2.6. Jackpoty

Jackpot se vztahuje na všechny výhry v loterii, které lze vyplatit pouze přímo od určených loterijních funkcionářů dané jurisdikce. Společnost oznámí uživateli, že byl jackpot vyhrán, kontaktováním uživatele na e-mailovou adresu uvedenou na jeho účtu v době registrace nebo aktualizované podle těchto Podmínek používání. Uživatelé budou mít třicet (30) dnů ode dne, kdy byl zaslán e-mail s prvním oznámením, aby odpověděli na společnost a poskytli jakékoli další informace požadované a / nebo vyžadované zákonem. Společnost se poté bude snažit vám pomoci sbírat výhry od určených funkcionářů loterie. Pokud jde o Group Play, budou jackpoty rozděleny mezi všechny uživatele skupiny na základě paušální platby a podle platebních pravidel a předpisů jurisdikce, kde byla loterijní karta zakoupena. Tímto berete na vědomí a přijímáte, že Státní loterie může před distribucí srážet daně a zákonné srážky a / nebo srážky.

2.7 Výhry

Všechny ostatní výhry v loterii, které nejsou považovány za „jackpot“, se vypořádávají podle pravidel a předpisů jurisdikce, kde byla loterijní karta zakoupena. Společnost se vás pokusí informovat o všech výherách, na které můžete mít nárok, a budete informováni o svých možnostech výplaty vašich loterijních výher.

Pokud vaše individuální výhry nebo Výhry ve Skupinové hře rovná nebo překračuje jakýkoli příslušný státem stanovený práh nároku na výhru, může vám společnost poslat oficiální formulář žádosti o loterii, který budete muset vyplnit, podepsat a vrátit se společnosti, abyste usnadnili výběr příslušných výher na vašem nebo vaše skupina jménem.

2.8 Mezinárodní sbírka cen

Pokud nemáte bydliště v zemi, kde je loterie provozována, pak berete na vědomí, že budete možná muset cestovat na území, abyste si mohli osobně vyzvednout cenu, jak to usnadňuje Lottery.com. Lottery.com se zavazuje uhradit související cestovní náklady, včetně letů a ubytování.

Pokud cestujete za účelem získání ceny, souhlasíte s tím, že zůstanete výlučně odpovědní a odpovědní za, a budete: (i) získávat všechny potřebné pasy, víza a povolení, která jsou nezbytná pro vstup do země; (ii) bezpečné cestovní pojištění (které vás musí pokrýt za škody na zdraví, zranění osob a majetku); (iii) získávat všechny požadované lékařské očkování, schválení a / nebo souhlasy; a (iv) dodržovat všechna pravidla provozovatele loterie, která vyžadují vyzvednutí a předložení konkrétních formulářů, papírování nebo dokumentace před získáním ceny s pomocí loterie.com. Berete na vědomí, že vaše nesplnění kteréhokoli z těchto požadavků vám může bránit ve sbírání vaší ceny. Zavazujete se a souhlasíte s tím, že cestování je zcela na vaše vlastní riziko. Tímto se vzdáváte jakýchkoli zákonných nebo spravedlivých nároků, práv nebo opravných prostředků, které můžete mít vůči Lottery.com, pokud jde o:
(a) jakékoli dopravní nehody, zranění, nemoci nebo ztráty, které můžete utrpět nebo utrpět; a
(b) vaše nezískání nebo splnění výše uvedených požadavků, včetně případu, že v důsledku toho nemůžete získat svou cenu.

Případně se můžete rozhodnout udělit plnou moc společnosti Lottery.com k vyzvednutí ceny vaším jménem.

2.9 Limit nákupu

V zájmu ochrany našich zákazníků může společnost stanovit denní limity výdajů za nákupy, mimo jiné včetně nákupů vstupenek. Po dosažení denního utrácení se na uživatelském účtu nemohou provádět žádné další transakce, dokud 24 hodin po poslední kvalifikační transakci.

2.10. Omezení jurisdikce a loterie

Společnost je služba concierge a pokusí se získat vaše výhry vaším jménem pomocí přiměřeného maximálního úsilí. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost nebude odpovídat za žádné výhry, které nemohou být získány od loterijní organizace, pokud se k tomu snaží co nejlépe.

Loterie mohou být prodávány pouze autorizovanými loterními agenty / maloobchodníky a nemohou být prodány přes státní linky. Loterie si kupuje společnost nebo její zástupce osobně u autorizovaného loterijního agenta / maloobchodníka v každé příslušné jurisdikci, kde je poskytována služba společnosti. Jurisdikci, ve které jsou výhry vyhrány, bude dána totožnost vítěze. Jakékoli problémy s jurisdikcí poskytující loterijní službu budou řízeny pravidly této jurisdikce. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že některé jurisdikce zákonem omezují zpoždění, ve kterém je musíte vybírat a / nebo informovat o svých výhrách. Je vaší povinností ověřit každý z vašich nákupů a zjistit, zda jste vyhráli nějaké ceny. Dále berete na vědomí a prohlašujete, že jste si vědomi toho, že Společnost vyvine maximální úsilí, aby vás informovala, a v případě, že z jakéhokoli důvodu nebude cena požadována ve zákonných lhůtách, nebudete mít žádné právní prostředky proti Společnosti a / nebo jejím zaměstnancům nebo agentům se společnost zbavuje veškerých zákonných postihů a opravných prostředků v důsledku toho, že neověřujete své nákupy a / nebo nenárokujete žádné výhry v zákonné lhůtě.

 1. Lottery.com Registrace účtu a uživatelské účty

3.1. Registrační informace

Chcete-li se zaregistrovat k účtu, navštivte web play.lottery.com nebo si stáhněte aplikaci Lottery.com a dokončete proces online registrace. Budete požádáni, abyste (i) odeslali své křestní jméno a příjmení a další údaje, včetně, mimo jiné, vašeho telefonního čísla, data narození, vaší e-mailové adresy, bydliště a platebních údajů.

Souhlasíte s tím, že (i) poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě („registrační údaje“), jak je vyžadováno online registračním formulářem služby, a (ii) udržujete a neprodleně aktualizujete registrační údaje, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a kompletní. Dále souhlasíte s tím, že vás společnost může kontaktovat e-mailem, e-mailem nebo telefonicky, aby ověřila informace o vašem účtu, aktualizovala informace o skupině nebo poskytla odpovědi na vaše žádosti. Svoje registrační údaje můžete upravit po přihlášení do svého účtu a provedení takových změn. Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na zákaznický servis na adrese support@lottery.com. Veškeré informace shromážděné společností budou podléhat zásadám ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese Loterie.com/privacy a oznámení „just-in-time“, pokud existují, poskytovaná v okamžiku sběru nebo použití informací. Pokud vás nemůžeme kontaktovat do třiceti (30) dnů nebo pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, nebo má společnost důvodné podezření, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, Společnost si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit nebo ukončit váš účet, zadržet zůstatek na účtu a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí použití Služby (nebo jakékoli její části).

3.2. Povinnost mlčenlivosti

Souhlasíte s tím, že vaše identifikátory budou bezpečné a důvěrné. Jste výhradně zodpovědní za veškerá použití nebo činnost na vašem účtu, včetně, ale nejen, používání účtu jakoukoli osobou, která používá vaše identifikátory, s oprávněním nebo bez něj, nebo která má přístup k jakémukoli zařízení, na kterém je váš účet přístupný. V případě, že máte obavy, že váš účet již není bezpečný a důvěrný, měli byste o tom okamžitě informovat společnost zasláním e-mailu na adresu support@lottery.com. Poté mohou být na základě vlastního uvážení společnosti vybrány a přiděleny nové identifikátory a jakékoli budoucí transakce podle předchozích identifikátorů mohou být zrušeny. Aniž by to omezovalo výše uvedené, budou všechny transakce provedené a přijaté v rámci Služby, kde byly použity vaše identifikátory (a kde jste společnost neoznámili dříve, jak je zde uvedeno), považovány za platné.

3.3. Jeden účet

Na osobu je povolen pouze jeden (1) účet. V případě, že společnost zjistí, že jste zaregistrovali více než jeden (1) účet, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že kromě jakýchkoli jiných práv, která může společnost mít, má společnost právo pozastavit nebo ukončit váš účet okamžitě, zadržet váš Zůstatek na účtu, odvolání práva na jakékoli loterijní vstupenky nebo odpovídající ceny a odmítnutí veškerého současného nebo budoucího využívání Služby (nebo jakékoli její části).

3.4. Žádný převod

Váš účet je nepřenosný. Za žádných okolností nepovolujete ani nepovolujete žádné jiné osobě nebo třetí straně, včetně, ale neomezeně, jakékoli osoby v zákonném věku, aby používaly Službu, používaly nebo znovu používaly váš účet takovým způsobem, který by mohl porušit normy nebo zákony v jakékoli jurisdikci, kde se nacházíte a / nebo jste rezidentem, nebo kde se taková jiná osoba nachází a / nebo je rezidentem. Přijímáte plnou odpovědnost za jakékoli neoprávněné použití služby a za jakékoli použití vašeho platebního nástroje jakoukoli jinou osobou nebo třetí stranou v souvislosti s vaším účtem. Každá osoba, o které se zjistí, že porušila tuto sekci, může být nahlášena příslušným orgánům a ztratí veškeré prostředky na svém účtu. Společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku toho, že někdo jiný používá váš účet.

3.5 Odhlásit odběr

Chcete-li se odhlásit ze služby a zrušit svůj účet, musíte svou žádost poslat e-mailem na support@lottery.com. Pokud se odhlásíte, bude váš účet proplacen a ukončen.

Povinnost zařízení 3.6

Musíte poskytnout veškerá zařízení a software nezbytný pro připojení ke Službě, včetně, ale nejen, počítače nebo mobilního zařízení (jak je definováno v části 7.1), které je vhodné se připojit ke Službě a používat ji. Jste zodpovědní za jakékoli poplatky, včetně, ale nejen, poplatků za připojení k internetu nebo za používání dat, včetně, bez omezení, poplatků za používání textových zpráv SMS / MMS, které vám vzniknou při přístupu ke Službě.

Služby 4.0 Lottery.com

4.1. Smlouva o loterii

Jako registrovaný uživatel služby berete na vědomí a souhlasíte s každým z následujících:

Zúčastňujete se jako jediný držitel vstupenky samostatně podle vlastního uvážení. Souhlasíte s tím, že určíte společnost jako svého určeného posla a zástupce a zmocníte společnost, aby jednala vaším jménem při nákupu a ukládání vašich loterních lístků, sbírání výher a přidělení poměrného podílu všech výher na váš uživatelský účet ke službě.

Uznáváte, že výplata loterijních cen je v souladu se státním zákonem a loterijními předpisy. Pokud by loterijní tikety, na které se vztahuje tato smlouva, vedly k výhrám, za které pravidla loterie umožňují přímou platbu, bude společnost vaším jménem podat žádost o platbu. Pokud taková pravidla dovolují výplatu ceny pouze jedné fyzické osobě, může zástupce společnosti požádat o cenu ve prospěch jednotlivého účastníka nebo všech spoluvlastníků ve skupině a rozdělit příslušnou poměrnou částku každému jednotlivému účastníkovi účet účastníka. Jakákoli žádost o platbu bude vždy podána formou oznámení zástupcům státní loterie, že společnost inkasuje vaším jménem nebo jménem skupiny.

4.3. Individuální závazky uživatele

Jakmile je potvrzena vstupenka (vstupenky), nemůžete svůj účet ukončit, dokud nenastane výkres, ke kterému jste se zavázali. Kromě toho, jakmile je vstupenka (nebo vstupenky) potvrzena, nemůžete ji vrátit, vyměnit, upravit nebo odstranit. Pokud stát výkres zmešká nebo přeplánuje, společnost tuto změnu přizpůsobí zadáním dalšího dostupného výkresu.

4.4. Výsledky hry a informace

V části „Výsledky“ aplikace se zobrazuje odhadovaný jackpot a nejnovější výherní čísla pro kresby Powerball, Mega Millions a místní hry. Společnost získává tyto informace z webových stránek příslušných her. Společnost se zříká jakékoli odpovědnosti související s přesností nebo úplností takových informací a nenese za ně žádnou odpovědnost. Je vaší povinností ověřit každý z vašich nákupů a informovat společnost v případě jakýchkoli výher.

Pokud jde o výherní čísla, zatímco je učiněn přiměřený pokus o zajištění toho, aby seznamy výherních čísel na webových stránkách Powerball a Mega Millions byly přesné, oficiální výherní čísla pro loterijní hry jsou zaznamenána v oficiálních losovacích souborech, jak je potvrzeno nezávislým účetní firma. Vítězná čísla pro loterijní hry nejsou oficiální, dokud není potvrzena auditorskou firmou Carroll and Company, CPAs. Podívejte se na web Powerball, powerball.com, Web Mega Millions, https://www.megamillions.com, nebo web vaší státní loterie pro více informací.

4.6 Automatické přehrávání

Uživatelé se mohou rozhodnout, že využijí tuto aplikaci k účasti na předplatném „AutoPlay“, s výhradou následujících podmínek a požadavků;

Předplatné automatického přehrávání může být k dispozici pouze pro některé loterie. Zkontrolujte aplikaci, abyste zjistili, které loterie jsou k dispozici pro předplatné automatického přehrávání;

Každý uživatel se může přihlásit pouze do jednoho předplatného AutoPlay na dostupnou loterii. U každého předplatného AutoPlay musí uživatel zvolit počet vstupenek, které se budou hrát pro každý výkres. U některých loterií se také můžete rozhodnout automaticky znovu načíst zůstatek svého účtu na předem stanovenou částku, když zůstatek na vašem účtu dosáhne nulových dolarů ($ 0). Pokud je nastavena hodnota opětovného načtení, bude na váš účet automaticky vyúčtován počet vstupenek uvedený v části „Automatické přehrávání“ aplikace;

Postup pro získání vstupenek, které byly objednány jako součást předplatného AutoPlay, se nebude lišit od běžných vstupenek.

5.0. Dohoda o automatickém opakovaném přehrávání a fakturaci (pouze pro uživatele s automatickým přehráváním)

5.1. Povolení

V těch jurisdikcích, kde je to možné, se aktivací funkce Auto-Play na Službě tímto zmocňuji Společnost, aby automaticky hrála lístky na můj účet za každý způsobilý losování. Rozumím, že počet vstupenek, které se budou automaticky hrát, bude založen na počtu vstupenek vybraných v části AutoPlay aplikace Lottery.com.

Tím, že se přihlásím k funkci automatického přehrávání ve službě, tímto opravňuji společnost, aby účtovala uvedenou kreditní kartu v souboru pro můj uživatelský účet na „opětovné načtení“ vstupenek na základě počtu „znovu načtených“ vstupenek vybraných v aplikaci. Chápu, že tento poplatek se objeví automaticky pokaždé, když bude zůstatek na mém účtu $ 0. Rovněž chápu, že tento opakující se poplatek mohu kdykoli zastavit nastavením nastavení opětovného načtení v aplikaci Lottery.com na „0“.

5.2. Selhání platby

Pokud bude vaše platba odmítnuta, budete v aplikaci upozorněni a kontaktováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud tento způsob platby několikrát selže, můžeme omezit vaši schopnost používat určitý způsob platby. Pamatujte: Pokud vaše automatická platba selže, budete muset svůj účet doplnit jiným způsobem platby. V případě, že nedojde k žádné platbě, nebudou ve vašem zastoupení zakoupeny žádné vstupenky bez předchozí platby. V případě odmítnutého nákupu vám může být také vyúčtována platba za selhání platby.

5.3. Změna platby

Pokud si přejete změnit svou platbu, včetně například změny z jedné kreditní nebo debetní karty, která byla původně vybrána, na jinou kreditní nebo debetní kartu nebo bankovní účet, musíte změnit číslo účtu v části nastavení služby.

5.4. Bezpečnostní ověření

Oprávňuji společnost a jejich sponzorskou agenturu, aby provedla vyhledávání na ověření adresy. Tento proces ověření je bezpečnostní opatření, které mě, klienta ochrání, před nezákonným podvodem proti mé kreditní kartě. Zaručuji a zaručuji, že jsem zákonným držitelem této kreditní karty a že jsem ze zákona oprávněn uzavřít tuto fakturační dohodu se společností Lottery.com. Souhlasím s tím, že odškodním, obhajuji a drží Lottery.com. neškodný, vůči jakékoli odpovědnosti podle tohoto oprávnění. Tato smlouva je nepřenosná a musí být odsouhlasena osobou oprávněnou k uživatelskému účtu Lottery.com.

6.0. Interaktivní prvky

Ve spojení se Službou může Společnost nabízet interaktivní sociální prvky („Interaktivní prvky“), ve kterých vy nebo třetí strany, včetně ostatních uživatelů služby, můžete v rámci Služby komunikovat a zveřejňovat Uživatelský obsah (definovaný níže). Společnost neschvaluje, neschvaluje ani neprovádí předběžnou kontrolu jakéhokoli obsahu uživatele, který vy a ostatní uživatelé mohou přispívat ke službě, a nenese odpovědnost za přesnost nebo nepřesnost obsahu uživatele. Nesete veškerá rizika úplnosti, přesnosti nebo užitečnosti obsahu uživatele nalezeného ve službě.

Za používání interaktivních funkcí služby nesete výlučnou odpovědnost a používáte je na vlastní nebezpečí.

Používáním jakýchkoli interaktivních funkcí souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat, přenášet, distribuovat, vytvářet ani jinak publikovat žádné z následujících informací na nebo prostřednictvím služby:

Jakékoli zprávy, komentáře, data, informace, text nebo jiná díla, obsah nebo materiály („Uživatelský obsah“), které jsou nezákonné, urážlivé, pomlouvačné, obscénní, pornografické, škodlivé pro nezletilé, neslušné, oplzlé, vulgární, sugestivní, obtěžující, ohrožující, mučivé, invazivní osobní soukromí nebo práva na publicitu, urážlivé, pobuřující, nenávistné, podvodné nebo jinak nevhodné (jak stanoví společnost podle svého výhradního uvážení);

Uživatelský obsah, který by povzbuzoval nebo poskytoval pokyny pro trestný čin, porušoval práva kterékoli strany nebo by jinak vytvářel odpovědnost nebo porušoval jakékoli místní, státní, vnitrostátní nebo mezinárodní právo;

Uživatelský obsah, který nemáte právo zveřejňovat ani jinak přenášet na základě žádného zákona ani na základě smluvních nebo svěřeneckých vztahů (jako jsou informace zasvěcených osob, informace o vlastnictví a důvěrné informace získané nebo zveřejněné v rámci pracovních vztahů nebo na základě dohod o mlčenlivosti);

Uživatelský obsah, který může porušovat nebo porušovat jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva, právo na reklamu nebo jiné duševní vlastnictví, obsah nebo vlastnická práva jakékoli strany. Zveřejněním obsahu uživatele prohlašujete a zaručujete, že máte zákonné právo přenášet, distribuovat, reprodukovat a zobrazovat takový obsah uživatele;

Uživatelský obsah, který falšuje nebo ruší přiřazení, právní upozornění nebo vlastnická označení druhých;

Uživatelský obsah, který zosobňuje jakoukoli osobu nebo entitu (včetně, bez omezení, ředitele, úředníka, zaměstnance, akcionáře, zástupce nebo zástupce společnosti nebo celebrity) nebo nepravdivě uvádí nebo jinak zkresluje vaše spojení se společností nebo jinou osobou nebo entita;

Nevyžádaná nebo neautorizovaná reklama, kampaň nebo propagační materiály, nevyžádaná pošta, spam, řetězová písmena, pyramidová schémata nebo jiné formy komerčního nabízení a jakékoli materiály, které propagují spyware, malware a položky ke stažení;

Soukromé informace jakékoli jiné strany, včetně, ale bez omezení, telefonních čísel, poštovních adres, e-mailových adres, informací o sociálním zabezpečení, informací o kreditních a debetních kartách a dalších informací o účtu finančních institucí;

Uživatelský obsah „pronásleduje“ nebo jinak obtěžuje jiného uživatele služby nebo zaměstnance společnosti. To může zahrnovat, ale není omezeno na obtěžování, vyhrožování, rozpaky nebo dělat cokoli jiného, ​​co je nežádoucí, jako je opakované zasílání nechtěných zpráv nebo osobní útoky nebo prohlášení o rase, sexuální orientaci, náboženství, dědictví atd .;

Uživatelský obsah, který narušuje Službu nebo servery nebo sítě připojené ke Službě nebo shromažďuje nebo ukládá nebo se pokouší shromažďovat nebo ukládat hesla, informace o uživatelských účtech nebo jiná osobní data o uživatelích Služby;

Softwarové viry, poškozená data nebo jiný škodlivý, rušivý nebo destruktivní software, počítačový kód, soubory nebo programy; a

Uživatelský obsah, který je, jak stanoví společnost na základě vlastního uvážení, nevhodný nebo který omezuje nebo brání jakékoli osobě používat nebo využívat interaktivní prvky služby, nepříznivě ovlivňuje dostupnost jejích zdrojů pro ostatní (např. Využití veškerého kapitálu) dopisy nebo nepřetržité zveřejňování opakujících se textů), nebo může společnost nebo její uživatele vystavit jakékoli újmě nebo odpovědnosti jakéhokoli typu.

Jste výhradně odpovědní za svůj uživatelský obsah a můžete být odpovědní za obsah uživatele, který zveřejníte. V maximálním rozsahu povoleném zákonem společnost nepřebírá žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakýkoli Uživatelský obsah zaslaný, uložený nebo nahraný do Služby vámi nebo jakoukoli třetí stranou, za jakoukoli ztrátu nebo poškození nebo za jakékoli selhání či zpoždění při odstraňování takový uživatelský obsah, ani společnost nenese odpovědnost za jakékoli chyby, pomluvy, pomluvy, urážku na cti, opomenutí, nepravdivost, obscénnost, pornografii nebo vulgárnost, se kterými se můžete setkat.

Přestože společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah jakéhokoli obsahu uživatele zveřejněného prostřednictvím interaktivních funkcí, souhlasíte s tím, že budete společnosti poskytovat neomezené, bezpodmínečné, neomezené, celosvětové, neodvolatelné, bezplatné, nevýlučné, neodvolatelné právo a licenci k použití , vystavovat, vysílat, kopírovat, reprodukovat, publikovat, distribuovat, kódovat, komprimovat, šifrovat, začlenit data do, upravovat, znovu vysílat, přenášet, zaznamenávat, veřejně zobrazovat, veřejně provádět a vytvářet odvozená díla nebo jinak využívat jakýmkoli způsobem, vše nebo jakoukoli část svého uživatelského obsahu, ke které jste za jakýmkoli účelem přispěli jakýmkoli a všemi médii, která jsou nyní známá nebo dále vymýšlená, po celém světě ve stálosti a bez jakékoli náhrady pro vás. Souhlasíte, že nebudete smazat ani revidovat žádný uživatelský obsah zveřejněný jinou stranou.

Společnost si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění odstranit, skrínovat nebo upravovat jakýkoli Uživatelský obsah zveřejněný nebo uložený ve Službě a má absolutní uvážení. Jakékoli použití interaktivních funkcí nebo jiných částí služby v rozporu s výše uvedeným je v rozporu s těmito podmínkami používání a může mít mimo jiné za následek ukončení nebo pozastavení vašeho účtu nebo vašich práv na používání interaktivních funkcí a / nebo služba. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost může přistupovat, používat nebo zveřejňovat jakékoli informace o vás nebo vašem využívání služby, včetně, bez omezení, jakéhokoli obsahu uživatele, v souladu se zákonem nebo právním procesem, chrání a hájí práva společnosti nebo majetku nebo k ochraně bezpečnosti svých zaměstnanců, zákazníků nebo veřejnosti.

Uvědomte si, že jakýkoli uživatelský obsah, který v rámci služby zveřejníte, se stane veřejnou informací, může ji shromažďovat a používat ostatní a může vést k přijetí nevyžádaných zpráv od třetích stran. V souladu s tím vás společnost odradí od zveřejnění jakýchkoli osobních údajů, které mohou být použity k vaší identifikaci nebo vyhledání, jako jsou vaše adresy nebo telefonní číslo. POKUD VYBRAT, ABYSTE POŠKODILI JAKÉKOLI OSOBNÍ IDENTIFIKOVATELNÉ INFORMACE, UDĚLUJETE SVOJE VLASTNÍ RIZIKO.

7.0 Omezená licence na aplikaci Lottery.com

7.1. Udělení licence

V souladu s těmito podmínkami používání vám společnost uděluje omezenou, nevýhradní a nepřenosnou licenci na (i) stahování, instalaci a používání mobilní aplikace společnosti („aplikace Lottery.com“) pro vaši osobní - komerční použití na mobilním zařízení, které vlastníte nebo jinak ovládáte („mobilní zařízení“), striktně v souladu s těmito podmínkami používání a (ii) přístupem a využíváním služeb dostupných nebo jinak přístupných prostřednictvím aplikace Lottery.com přísně v souladu s těmito podmínkami používání.

7.2. Omezení licence

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete:

Zkopírujte aplikaci Lottery.com, s výjimkou případů výslovně povolených touto licencí;

Upravovat, překládat, přizpůsobovat nebo jinak vytvářet odvozená díla nebo vylepšení aplikace Lottery.com, ať už patentovatelné nebo ne patentovatelné;

Reverzní inženýr, rozebírat, dekompilovat, dekódovat nebo jinak se pokoušet odvodit nebo získat přístup ke zdrojovému kódu aplikace Lottery.com nebo jakékoli její části;

Odstraňte, odstraňte, změňte nebo zakryte jakékoli ochranné známky nebo jakákoli autorská práva, ochranné známky, patenty nebo jiná oznámení o duševním vlastnictví nebo vlastnických právech z aplikace Lottery.com, včetně jakékoli jejich kopie;

Pronajímejte, pronajímejte, půjčujte, prodávejte, sublicencovejte, přidělujte, distribuujte, publikujte, převádějte nebo jinak zpřístupňujte aplikaci Lottery.com nebo jakékoli funkce nebo funkce aplikace Lottery.com jakékoli třetí straně z jakéhokoli důvodu, mimo jiné poskytnutím Aplikace Lottery.com dostupná v síti, kde je kdykoli přístupná více než jednomu mobilnímu zařízení;

Odstraňte, zakažte, obcházejte nebo jinak vytvořte nebo implementujte jakékoli řešení jakékoli ochrany proti kopírování, správy práv nebo bezpečnostních funkcí v aplikaci Lottery.com; nebo

Používejte aplikaci Lottery.com způsobem zakázaným platnými zákony nebo předpisy, mimo jiné v souvislosti s jakoukoli formou nezákonného hazardu.

Používejte aplikaci Lottery.com v rozporu s těmito Podmínkami používání nebo příslušným zákonem.

Jakékoli takové chování může mít za následek okamžité ukončení vašeho účtu, jakož i vaše omezené právo a licenci na aplikaci Lottery.com a může vás vystavit odpovědnosti za porušení zákona.

7.3. Výhrada práv

Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že aplikace Lottery.com je poskytována na základě licence a neprodává se vám. Nezískáváte žádný vlastnický podíl v aplikaci Lottery.com podle těchto Podmínek používání ani žádná jiná práva k nim jiná než k používání aplikace Lottery.com v souladu s poskytnutou licencí as výhradou všech smluvních podmínek a omezení podle těchto Podmínek používání. Společnost a její poskytovatelé licencí a poskytovatelé služeb si vyhrazují a zachovají si veškerá práva, titul a zájem na aplikaci Lottery.com a včetně všech autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví k nim nebo s nimi souvisejících, s výjimkou případů, kdy vám byla výslovně udělena v tyto Podmínky použití.

7.4. Aktualizace

Společnost může z času na čas podle vlastního uvážení vyvinout a poskytnout aktualizace Lottery.com App, které mohou zahrnovat upgrady, opravy chyb, opravy a další opravy chyb a / nebo nové funkce (společně, včetně související dokumentace, „Aktualizace“) . Aktualizace mohou také zcela změnit nebo odstranit určité funkce a funkce. Souhlasíte s tím, že Společnost není povinna poskytovat jakékoli aktualizace ani nadále poskytovat nebo aktivovat konkrétní funkce nebo funkce. Na základě nastavení vašeho mobilního zařízení, když je vaše mobilní zařízení připojeno k internetu (i), aplikace Lottery.com automaticky stáhne a nainstaluje všechny dostupné aktualizace nebo (ii) můžete obdržet oznámení nebo budete vyzváni ke stažení a instalaci dostupných Aktualizace.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že aplikace Lottery.com nebo její části nemusí správně fungovat, pokud se vám nepodaří rychle stáhnout a nainstalovat všechny aktualizace. Dále souhlasíte s tím, že všechny aktualizace budou považovány za součást aplikace Lottery.com a budou podléhat těmto podmínkám používání.

7.5. Poplatky za mobilní zařízení a služby

Některé funkce aplikace Lottery.com vyžadují komunikaci se servery společnosti, mimo jiné včetně stahování a aktualizací aplikací Lottery.com, které mohou spotřebovat a překračovat data poskytovatele služeb nebo limity minutových limitů. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědni za veškeré poplatky, které vzniknou vašemu poskytovateli dat / mobilních služeb v důsledku aplikace Lottery.com, včetně jakýchkoli nadměrných částek a pokut, které byly posouzeny za překročení limitů uložených poskytovatelem služeb.

Jste zodpovědní za náklady svého mobilního zařízení a za to, že vaše mobilní zařízení splňuje systémové požadavky aplikace Lottery.com, včetně získání pravidelných aktualizací nebo upgradů od poskytovatele služeb mobilního zařízení, aby bylo možné aplikaci Lottery.com nadále používat. SPOLEČNOST NEZARUČUJE NEZARUČUJE, ŽE APLIKACE LOTTERY.COM BUDE KOMPATIBILNÍ NEBO FUNKCE S JAKÝMKOLI KONKRÉTNÍM MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM, NEBO SPOLEČNOST ZÁRUKA SPOLEČNOSTI NEBO PŘIJÍMAJÍ ZODPOVĚDNOST ZA PROVOZ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÉHO PRO PŘÍSTUP K LOTTERY.COM.

7.6. Termín a ukončení

Doba vaší omezené licence na aplikaci Lottery.com začíná, když si stáhnete aplikaci Lottery.com a přijmete tyto Podmínky používání, a bude platit až do (i) dřívějšího (i) vašeho smazání aplikace Lottery.com z vašeho mobilního zařízení nebo (ii) ukončení vaší společnosti omezenou licencí na aplikaci Lottery.com nebo ukončení vašeho účtu. Po ukončení (i) skončí také všechna práva udělená na základě těchto Podmínek používání a (ii) musíte ukončit veškeré používání a odstranit všechny kopie aplikace Lottery.com z mobilního zařízení. Ukončení vaší omezené licence neomezuje žádná práva nebo nápravná opatření společnosti ze zákona ani ve spravedlnosti.

8.0 Další práva duševního vlastnictví

8.1. Informace o autorských právech a omezení nekomerční použití

Služba a její obsah, funkce a funkce, včetně všech informací, produktů, služeb, textu, displejů, grafiky, videa, zvuku a softwaru, jakož i jejich návrhu, výběru a uspořádání (souhrnně „Obsah“) ), jsou ve vlastnictví společnosti, jejích poskytovatelů licencí nebo jiných poskytovatelů takových materiálů a jsou chráněni americkými a mezinárodními autorskými právy, ochrannými známkami, patenty, obchodním tajemstvím a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví nebo vlastnických práv.

Tyto smluvní podmínky použití vám umožňují používat Službu pouze pro osobní, nekomerční použití. Nesmíte reprodukovat, distribuovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat, veřejně vystupovat, publikovat, stahovat, ukládat nebo přenášet jakýkoli obsah ve službě, s výjimkou následujících:

Váš počítač může dočasně ukládat kopie takového obsahu do paměti RAM, což má vliv na přístup k těmto materiálům a jejich prohlížení.

Můžete ukládat soubory, které váš webový prohlížeč automaticky ukládá do mezipaměti pro účely vylepšení zobrazení.

Pokud některým Obsahům poskytujeme funkce sociálních médií, podniknete kroky, které jsou těmito funkcemi povoleny.

Nesmíte:

Úpravy kopií jakéhokoli obsahu ze služby.

Smažte nebo měňte z kopií obsahu ze služby veškerá autorská práva, ochranné známky nebo jiná oznámení o vlastnických právech.

Nesmíte přistupovat ani používat k jakýmkoli komerčním účelům žádné části Služby ani žádný obsah dostupný prostřednictvím Služby.

Pokud tisknete, kopírujete, upravujete, stahujete nebo jinak používáte nebo poskytujete jakékoli jiné osobě přístup k jakékoli části Služby v rozporu s Podmínkami používání, vaše právo používat Službu okamžitě zanikne a musíte, v našem můžete vrátit nebo zničit jakékoli kopie obsahu, který jste vytvořili. Na vás, na Službu ani na jakýkoli Obsah Služby se nepřevádí žádná práva, titul nebo podíl na Společnosti, na Společnost a všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou společností vyhrazena. Jakékoli použití Služby, které není výslovně povoleno těmito Podmínkami používání, je porušením těchto Podmínek používání a může porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony.

8.2. Ochranné známky

Název společnosti, logo společnosti a všechny související názvy, loga, názvy produktů a služeb, vzory a slogany jsou ochranné známky společnosti nebo jejích přidružených osob nebo poskytovatelů licence. Tyto značky nesmíte používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Všechna ostatní jména, loga, názvy produktů a služeb, vzory a slogany jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

8.3. Oznámení a postup pro uplatnění nároků podle zákona o autorských právech v oblasti digitálních tisíciletí

Zákon DMCA (Digital Millennium Copyright Act) poskytuje vlastníkům autorských práv, kteří se domnívají, že jejich práva podle amerického zákona o autorských právech byla porušena činy třetích stran prostřednictvím internetu. Pokud se jednotlivec domnívá, že jeho dílo chráněné autorskými právy bylo zkopírováno bez oprávnění a je k dispozici v rámci služby způsobem, který může představovat porušení autorských práv, může jednotlivec oznámit svůj nárok níže uvedenému zástupci společnosti. Aby bylo oznámení účinné, musí obsahovat následující informace:

Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušeno;

Popis díla chráněného autorskými právy, které je údajně porušeno;

Popis místa, kde se materiál údajně porušující autorská práva nachází v rámci Služby;

Informace přiměřeně dostatečné k tomu, aby společnosti umožnily kontaktovat stěžující stranu, jako je adresa, telefonní číslo a, pokud je k dispozici, e-mailová adresa, na které může být stěžovatel kontaktován;

Prohlášení, že osoba má v dobré víře přesvědčení, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a

Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a podléhají trestu za křivou přísahu, že žalující strana je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Jmenovaného zástupce společnosti je třeba kontaktovat, pouze pokud se jednotlivec domnívá, že jeho práce byla použita nebo zkopírována způsobem, který představuje porušení autorských práv a k takovému porušení dochází v rámci Služby. Na všechny ostatní dotazy určenému agentovi nebude zodpovězeno.

9.0 Obecné informace

9.1. Změny podmínek použití

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky použití kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Pokud dojde ke změně těchto Podmínek používání, aktualizujeme „Datum poslední změny“ a tyto změny budou účinné po zveřejnění. Pokud uděláme to, co považujeme za podstatné změny těchto Podmínek používání, upozorníme vás tím, že vám pošleme oznámení nebo zasláním oznámení na e-mailové adresy v souboru. Je vaší povinností nám oznámit jakoukoli změnu vaší e-mailové adresy zasláním upozornění na adresu support@lottery.com.com. Vaše další používání služby po takových významných změnách vyžaduje váš souhlas se změnami. Pokud se změnami nesouhlasíte, jediným opravným prostředkem je přestat používat Službu a poskytovat o tom písemné oznámení na support@lottery.com.com. Váš účet automaticky smažeme a vrátíme veškeré zbývající prostředky na vašem účtu, pokud nám neřeknete jinak. Očekává se, že tuto stránku zkontrolujete při každém přístupu k této službě, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn, protože jsou pro vás závazné.

9.2. Odmítnutí záruk

VAŠE VYUŽITÍ SLUŽBY, JEHO OBSAH A JAKÉKOLI POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SLUŽBA, JEJÍ OBSAH A JAKÉKOLI POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ „JAK JE“ A „DOSTUPNÝ“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK JAKÉKOLI DRUHY, VYJÁDŘENÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH. NEBO SPOLEČNOST NEBO ŽÁDNÁ OSOBA SOUVISEJÍCÍ SE SPOLEČNOSTÍ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO ZASTOUPENÍ S OHLEDEM NA KOMPLETNOST, BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST, KVALITU, PŘESNOST NEBO DOSTUPNOST SLUŽEB, JEHO OBSAHUJÍCÍ SLUŽBY. BEZ OMEZENÍ PŘEDCHOZÍCH NEBO SPOLEČNOSTI NEBO KDYKOLI PŘIDRUŽENÉHO SOUČÁSTI SPOLEČNOSTI NEBO ZÁRUKY, ŽE SLUŽBA, JEJÍ OBSAH NEBO ŽÁDNÝCH POLOŽEK ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY, ZÍSKEJÍ NEBEZPEČÍ, JEHO OBSAH NEBO JAKÉKOLI POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY, KTERÉ POUŽÍVÁTE V KONFIGURACI NEBO S HARDVÉREM NEBO SOFTWAREM, ŽE VADY, KTERÉ ZÍSKají, JE DOSTUPNÉ BEZ VIRUSŮ NEBO JINÝCH ZVÍŘAT SLUŽBA NEBO JAKÉKOLI POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY JINÉ ZÍSKEJÍ POTŘEBY POTŘEBY NEBO OČEKÁVÁNÍ. INFORMACE V SLUŽBĚ MŮŽE BÝT DATUM A SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÝ ZÁKAZ NA AKTUALIZOVÁNÍ TAKÝCH INFORMACÍ.

SPOLEČNOST ZDE ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉKOLI DRUHY, TAKÉ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, STATUTÁRNÍ NEBO JINÉ, VČETNĚ, NEJSOU OMEZENÉ NA JAKÉKOLI ZÁRUKY PRODEJNOSTI, NEPORUŠENÍ A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. ZPĚTNÉ ZAJIŠŤOVÁNÍ NEDOTÝKÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÉ NEMŮŽE BÝT VYLOUČENY NEBO OMEZENY PODLE PLATNÉHO PRÁVA.

9.3. Omezení odpovědnosti

VAŠE PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY, JEHO OBSAH A JAKÉKOLI POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST, JEJICH POSKYTOVATELÉ, LICENCI A POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, A JEJICH A JEJICH DOKONČOVATELÉ, ŘEDITELÉ, MANAGÉRY, ZAMĚSTNANCI, AKCIONÁŘI, SMLUVNÍCI, LICENCI, DODÁVATELÉ, ZÍSKEJÍ SLAVY “) ZODPOVĚDNĚ ZA VÁS NEBO ŽÁDNOU TŘETÍ STRANU ZA ​​ŠKODY JAKÉKOLI DRUHY, PODLE JAKÉKOLI PRÁVNÍ TEORIE, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU, POUŽÍVÁNÍ NEBO NESPŮSOBILOSTI K POUŽITÍ, SLUŽBY, JAKÉKOLI STRÁNKY PŘIPOJENÉ K JEJÍM OBSAHU NA SLUŽBA NEBO TAKÉ OSTATNÍ POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, VČETNĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDUJÍCÍCH NEBO PUNITIVNÍCH ŠKOD, VČETNĚ, ALE NEJMOŽIT OMEZENÉ, OSOBNÍ ZRANĚNÍ, VÝPLATY, ZNĚNÍ, ZTRÁTY VÍTĚZÍ, ZTRÁTY PODNIKŮ NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR, ZTRÁTY POUŽITÍ, ZTRÁTY DOBRÉHO, ZTRÁTY ÚDAJŮ, PŘIJATÉ TORTEM (VČETNĚ NEZÁVISLOSTI), PORUŠENÍ ZMLUVY NEBO DALŠÍ, NEPŘEDPOKLÁDANÉ. VYDANÉ STRANY NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST NEBO ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI CHYBY NEBO OMEZENÍ V OBSAHU SLUŽBY NEBO ZA ŽÁDNÉ POŠKOZENÍ NEBO RUŠENÍ S VYBAVENÍM, MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ, PROGRAMY, SOUBORY NEBO OSTATNÍ VLASTNOSTI, TAKÉ TAKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ SLUŽBA NEBO JAKÉKOLI STRÁNKY SOUVISEJÍCÍ S IT.

DALŠÍ V žádném případě NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST ZPŮSOBILOST NEBO ZPŮSOBENÍ PROVÁDĚNÍ POVINNOSTI PODLE TĚCHTO PODMÍNKŮ POUŽITÍ, VČETNĚ NEJMÉŽE JE OMEZENO NA NÁKUP LOTTERY VSTUPENKY NEBO Sbírání VÍTĚZÍ Z DŮSLEDKŮ TAK TAK, ŽE JE VÝZNAM UDÁLOSTI NEBO OPATŘENÍ ANKÉ LOTTERNÍ KOMISE NEBO ORGANIZACE NEBO JAKÉKOLI FEDERÁLNÍ, STÁTNÍ NEBO MÍSTNÍ VLÁDY.

S VÝJIMKOU POSKYTOVANÝCH JINÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ, VAŠE SOLE NÁPRAVA PRO DISSATISFAKCI NEBO ŠKODU UDRŽENOU V SOUVISLOSTI S SLUŽBOU NEBO OBSAHEM NABÍZENOU, JEHO ZASTAVIT POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY. VAŠE POVOLENÍ K POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY MŮŽE AUTOMATICKY UKONČIT BEZ OZNÁMENÍ NA JEDNOTLIVÉ DISKRÉTCE SPOLEČNOSTI.

S VÝJIMKOU PRO PORUŠENÍ VAŠICH ZÁVISLOSTÍ PODLE SEKCE 10 TÉTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ V žádném případě NEPOSKYTUJE ODPOVĚDNOST KAŽDÉ STRANY VELIKOSTI (I) ČÁSTI PLATENÉ SPOLEČNOSTÍ POČAS STRANY (XNUM) OKAMŽITĚ PŘEDSTAVUJE AKCE, KTERÁ DÁVÁ RIZIKO TAK, ŽE ZÍSKÁ ODPOVĚDNOST NEBO (II) JEDEN HUNDROVANÝ ($ 6) DOLARŮ. ZPĚTNÉ ZAJIŠŤOVÁNÍ NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, KTERÁ NEMŮŽE BÝT VYLÉČENÁ NEBO OMEZENÁ PODLE PLATNÉHO PRÁVA.

 1. Odškodnění

Souhlasíte, že budete bránit, odškodňovat a poškodit Uvolněné strany před a proti jakýmkoli nárokům, závazkům, škodám, rozsudkům, nálezům, ztrátám, nákladům, výdajům nebo poplatkům (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení), které vzniknou v souvislosti s vaším porušením těchto práv Smluvní podmínky použití nebo vaše používání Služby, včetně, ale nejen, jakéhokoli použití Obsahu a produktů Služby jiných, než jak je výslovně povoleno v těchto Podmínkách používání nebo vašeho použití jakýchkoli informací získaných ze Služby. Pokud jste povinni poskytnout odškodnění podle této smlouvy, může společnost podle svého výhradního a absolutního uvážení řídit nakládání s jakýmkoli nárokem na vaše výhradní náklady a náklady. Bez omezení výše uvedeného nebudete bez jakéhokoli písemného souhlasu Společnosti vyřizovat, zkompromitovat ani jiným způsobem nakládat s jakýmkoli nárokem. Pokud jste povinni poskytnout odškodnění podle této smlouvy, může společnost zadržet jakoukoli platbu, kterou je jinak povinna provést, abyste kompenzovali své závazky z odškodnění.

 1. Rozhodné právo a řešení sporů

Veškeré záležitosti týkající se Společnosti, Služby, těchto Podmínek používání a veškerých sporů nebo nároků z nich vyplývajících nebo souvisejících s nimi (v každém případě, včetně mimosmluvních sporů nebo nároků), se řídí a vykládají v souladu s vnitrostátní právní předpisy státu Kalifornie, aniž by to mělo vliv na jakoukoli volbu nebo kolizi právních předpisů nebo předpisů.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechny takové spory a nároky budou urovnány rozhodčím řízením ve městě a hrabství San Francisco, Kalifornie nebo na jiném místě, které si společnost zvolí, podle svého výhradního uvážení a v souladu s federálním zákonem o arbitráži a obchodním rozhodčím řízením. Pravidla americké rozhodčí asociace. Pokud podáte vůči společnosti nárok nebo protinávrh, souhlasíte, že tak učiníte individuálně a nikoliv s žádnými dalšími uživateli jako podnik hromadné žaloby. Rozhodnutí rozhodce je pro strany konečné a závazné a může být omezeno na rozsudek u kteréhokoli příslušného soudu. Strany souhlasí s jurisdikcí a místem konání u jakéhokoli federálního nebo státního soudu ve městě a hrabství San Francisco ve státě Kalifornie. Zbavujete se jakýchkoli námitek proti výkonu soudní příslušnosti těchto soudů a proti místním soudům.

V případě, že by jakýkoli spor měl vést k rozhodčímu řízení, je převládající strana v takovém sporu oprávněna vymáhat od druhé strany veškeré přiměřené poplatky, náklady a výdaje za vymáhání jakéhokoli práva převládající strany, včetně, mimo jiné, přiměřených poplatků za právní zastoupení a výdaje, z nichž všechny se považují za vzniklé při zahájení takové žaloby, a budou vyplaceny bez ohledu na to, zda je taková žaloba stíhána. Jakýkoli rozsudek nebo příkaz učiněný v takovém řízení musí obsahovat zvláštní ustanovení, které stanoví vymáhání poplatků a nákladů za právní zastoupení, které vznikly při výkonu tohoto rozsudku, a přiznání úroku z předpovědi ode dne porušení při maximální zákonem stanovené sazbě. Pro účely tohoto oddílu (i) zahrnují advokátní odměny, aniž by na ně byly omezeny, poplatky, které vzniknou v následujících případech: a) návrhy po vydání rozsudku, b) opovrhovací řízení, c) exekuce, dávky a vyšetření dlužníkem a třetí stranou; d) objev a e) soudní spory; a (ii) převládající stranou strana, o které bylo v řízení rozhodnuto, že zvítězila, nebo která převládá propuštěním, neplněním nebo jiným způsobem.

 1. Omezení lhůty pro uplatnění nároků

JAKÝKOLI PŘÍČINA ČINNOSTI NEBO NÁROK NA VÁS MŮŽE VYPLATIT Z TĚCHTO PODMÍNKŮ NEBO VZTAHUJÍCÍ SE K POUŽITÍ NEBO SLUŽBĚ, MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNY V RÁMCI JEDNÉHO (1) ROKU PO PŘÍPADĚ AKCÍ AKCE, JINAK, TAKÉ PŘÍČINY ČINNOSTI BARRED.

 1. Daňová povinnost

Berete na vědomí, že jste povinni ohlásit svůj příjem a zaplatit veškeré daně splatné příslušným federálním, státním a místním úřadům ve Spojených státech amerických a ve vaší zemi. Dále berete na vědomí, že příslušná loterijní organizace si může část vašich výher ponechat a postoupit ji příslušnému daňovému úřadu vaším jménem.

 1. Elektronické podpisy

Zákon o elektronických podpisech v globálním a národním obchodním zákoně, 15 USC 7001-7031, vyžaduje, abyste souhlasili s uzavřením elektronické dohody se společností před jejím provedením a účinností. Pokud se společností uzavřete online uživatelskou dohodu, nebudete muset podávat papírovou žádost / dohodu. Celá dohoda mezi vámi a společností bude doložena elektronickým záznamem. Musíte souhlasit s používáním elektronického záznamu a souhlasit se čtením a porozuměním těmto podmínkám použití. Po vytvoření účtu a stát se registrovaným uživatelem služby máte právo odvolat svůj souhlas s používáním elektronického záznamu. Pokud tak učiníte, váš účet u společnosti bude automaticky zrušen a všechna následná výhra ztratíte všechna práva na veškerou odměnu. Pokud si přejete odvolat svůj souhlas s výhradním používáním elektronické smlouvy, musíte tak učinit zrušením svého uživatelského účtu a odesláním e-mailu na adresu support@lottery.com. Žádost musí obsahovat vaše jméno, poštovní adresu a e-mailovou adresu.

 1. Spoléhání se na zveřejňované informace a materiály třetích stran

Informace prezentované na nebo prostřednictvím Služby jsou zpřístupněny pouze pro obecné informační účely. Společnost nezaručuje přesnost, úplnost nebo užitečnost těchto informací. Jakékoli spoléhání se na takové informace je přísně na vaše vlastní riziko. Společnost se zříká jakékoli odpovědnosti a odpovědnosti vyplývající z jakéhokoli spoléhání se na takové materiály vámi nebo jiným uživatelem služby nebo kýmkoli, kdo může být informován o jakémkoli jejím obsahu.

Služba může zobrazovat, zahrnovat nebo zpřístupňovat obsah třetích stran (včetně dat, informací, aplikací a dalších produktů, služeb a / nebo materiálů) nebo poskytovat odkazy na stránky nebo služby třetích stran, a to i prostřednictvím reklamy třetích stran („Třetí strana“ „Smluvní materiály“). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Společnost není odpovědná za Materiály třetích stran, včetně jejich přesnosti, úplnosti, včasnosti, platnosti, dodržování autorských práv, legality, slušnosti, kvality nebo jakýchkoli jiných aspektů. Společnost nepřijímá a nenese žádnou odpovědnost nebo odpovědnost vůči vám ani žádné jiné osobě či subjektu za jakékoli materiály třetích stran. Materiály třetích stran a odkazy na ně jsou poskytovány pouze pro pohodlí vás a vy k nim přistupujete a používáte je na vlastní nebezpečí a v souladu s podmínkami a podmínkami těchto třetích stran.

 1. Upozornění pro spotřebitele v Kalifornii

V souladu s požadavkem Kalifornie Code Section 1789.3 vás tímto upozorněním upozorňuje, že (i) Službu poskytuje Lottery.com, 5214F Diamond Hts Blvd # 1052 San Francisco, CA 94131 a že (ii) může být účtován poplatek za určité nabízené služby; Společnost si vyhrazuje právo změnit částku jakéhokoli poplatku nebo poplatku a zavést nové poplatky nebo poplatky, s účinností na základě přiměřeného upozornění. Pokud máte stížnost týkající se služby nebo si přejete další informace o používání služby, kontaktujte support@lottery.com.

 1. Zřeknutí se práv a odcizení

Žádné zřeknutí se jakékoli podmínky nebo podmínky stanovené v těchto Podmínkách používání Společností nebude považováno za další nebo pokračující vzdání se takové podmínky nebo zřeknutí se jakéhokoli jiného ustanovení nebo podmínky a za jakékoli opomenutí Společnosti uplatnění práva nebo ustanovení podle těchto Podmínek používání nepředstavuje vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.

Pokud soud nebo jiný tribunál příslušné jurisdikce shledá některé ustanovení těchto Podmínek používání za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné z jakéhokoli důvodu, bude toto ustanovení vyloučeno nebo omezeno na minimální rozsah tak, aby zbývající ustanovení ustanovení Podmínky používání budou pokračovat v plné platnosti a účinnosti.

 1. Přiřazení

Společnost může svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, zcela nebo zčásti, převést na jakoukoli osobu nebo subjekt kdykoli bez předchozího upozornění a bez vašeho souhlasu. Po takovém postoupení může být společnost zproštěna jakýchkoli dalších závazků podle této smlouvy. Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nesmíte postoupit ani delegovat žádná práva nebo povinnosti podle těchto Podmínek používání a jakékoli neoprávněné postoupení a delegování je neplatné a neúčinné.

 1. Vztah stran

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neexistuje žádný společný podnik, partnerství nebo pracovní vztah mezi vámi a společností v důsledku těchto Podmínek používání nebo vašeho používání Služby. Souhlasíte s tím, že nebudete vystupovat jako zástupce, agent, provozovatel, distributor nebo zaměstnanec společnosti a společnost nenese odpovědnost za žádné z vašich prohlášení, jednání nebo opomenutí. Rovněž berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud není v těchto podmínkách použití výslovně stanoveno jinak, nebudou žádní příjemci třetích stran.

 1. Vyšší moc

Společnost neodpovídá za žádné zpoždění nebo neplnění povinností vyplývající z nepředvídaných okolností nebo příčin mimo její přiměřenou kontrolu, včetně, mimo jiné, extrémního počasí a jiných činů Boha, přírodních katastrof, války, terorismu, nepokojů, embarg, činů civilní nebo vojenské úřady, požár, povodně, nehody, poruchy síťové infrastruktury, stávky počítačových virů nebo nedostatek dopravních zařízení, zastavení nebo zpomalení přepravy a zastavení nebo zpomalení internetu nebo jiných sítí (každá „událost vyšší moci“) .

 1. Omezená plná moc

Tímto souhlasíte s následující omezenou plnou mocí (dále jen „plná moc“) pro nákup, skladování, vyplácení losů a distribuci výher. Souhlasíte s tím, že určíte zástupce společnosti jako svého právního zástupce (dále jen „agent“) za následujících podmínek:

Agent je oprávněn jednat za vás na základě této plné moci, jak je zde popsáno.

Agent může ve vašem zastoupení jednat a vykonávat pravomoc, oprávnění a kontrolu, pokud jde o loterijní loterie nebo vstupenky omezené na tyto vyjmenované pravomoci:

Chcete-li zakoupit prostředky, které jste poskytli, a zmocnit se, ale nikoli vlastnictví, loterijní loterie;

Chcete-li uložit loterijní loterie v příslušném skladovacím zařízení;

Přepravovat loterijní loterie z jakéhokoli místa v jurisdikci nákupu, je-li to nutné, zmocnit se a ovládat je, abyste je mohli uskladnit a vykoupit je vaším jménem za výhry; a

Zaměstnat a odvolat agenty a zaměstnance v souvislosti s zde popsanými záležitostmi za podmínek, které stanoví společnost.

Souhlasíte s tím, že určíte společnost jako svého určeného posla a zástupce a zmocníte společnost, aby jednala vaším jménem při nákupu a ukládání loterijního lístku (loterií), sbírání jakýchkoli individuálních nebo skupinových výher a vkládání vašich individuálních nebo skupinových výher do svých Uživatelský účet.

Tato plná moc bude vydržet kdykoli budete používat Službu a po jakoukoli delší dobu pro nákup a vyplácení loterijních jízd a případně pro distribuci výher.

Třetí strany se mohou spoléhat na prohlášení agenta ohledně všech záležitostí týkajících se pravomocí udělených agentovi. Žádná osoba, která jedná na základě prohlášení zmocněnce nebo orgánu uděleného na základě této plné moci, nenese žádnou odpovědnost vůči vám nebo vašemu panství za to, že povolí agentovi vykonávat jakoukoli pravomoc před skutečným vědomím, že zmocnění bylo vydáno zrušeno nebo ukončeno na základě zákona nebo jinak.

Žádný zmocněnec jmenovaný nebo nahrazený v této plné moci nenese žádnou odpovědnost vůči vám za jednání nebo zdržení se jednání na základě této plné moci. Souhlasíte s tím, že odškodníte a neškodíte kterémukoli agentovi jmenovanému nebo nahrazenému v této plné moci za jakékoli soudní náklady, občanskoprávní rozsudky nebo přiměřené poplatky za právní zastoupení, které vzniknou v důsledku výkonu zde popsaných pravomocí.

Společnost se výslovně vzdává vlastnictví jakýchkoli zde popsaných loterijních lístků. Registrovaní uživatelé, kteří zadají objednávku, si zachovávají všechna zákonná práva a vlastnictví jízdenek Loterie řádně objednaných, s výhradou těchto Podmínek používání.

 1. Ochrana osobních údajů
 2. celá dohoda

Tyto Podmínky použití, naše Zásady ochrany osobních údajů a veškerá příslušná omezená plná moc představují jedinou a úplnou dohodu mezi vámi a Společností v souvislosti se Službou a nahrazují veškerá předchozí a současná ujednání, dohody, prohlášení a záruky, písemné i ústní, s ohledem na Službu. Nic v Podmínkách použití, výslovné ani předpokládané, nebude mít za následek udělení jakýchkoli práv nebo opravných prostředků ani nezavazuje žádnou ze smluvních stran k žádné osobě nebo subjektu, než jsou tyto strany, pokud není uvedeno jinak.